cs  /  en
Otevřít / Zavřít

OBECNÁ INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Na tomto místě naleznete informace, jakým způsobem společnost KKCG Real Estate Group a.s., se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 242 91 633 (dále jen „KKCG RE“), chrání Vámi poskytnuté osobní údaje. Rádi bychom Vám tímto rovněž poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem.

Zde naleznete informace, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, rovněž zde uvádíme kontakty, na kterých můžete uplatnit svá práva nebo nás požádat o informace o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Proto činíme veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám jakýmkoli způsobem poskytujete. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat, aby bylo vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu, jelikož může docházet ke změnám tohoto prohlášení.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost KKCG RE. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@kkcgrealestate.cz.

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, abychom Vás mohli nadále kontaktovat s našimi nabídkami (právním důvodem je tak souhlas subjektu údajů). Vždy po Vás požadujeme jen ty údaje, které jsou pro daný účel nezbytně nutné.

Proto se zde dozvíte, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

a)    Právním základem je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

  • jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost KKCG RE zpracovává manuálně anebo elektronicky, přičemž KKCG RE je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní, obchodní nebo technickou podporu (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o provozovatele internetových stránek nebo osoby spolupracující se společností KKCG RE na jejích projektech, zejména s ní propojené osoby ze skupiny KKCG působícím na realitním trhu a fyzické osoby vykonávající pro KKCG RE nebo tyto subjekty obchodní činnosti na základě uzavřené smlouvy.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k danému účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let.

5. Práva subjektu údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádí společnost KKCG RE na základě jiného právního důvodu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti KKCG RE jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

KKCG Real Estate Group je členem investiční skupiny KKCG. Byla založena v roce 2012 za účelem efektivního řízení real estate projektů skupiny. Hlavním předmětem její činnosti je rezidenční a komerční development a facility management. Společnost dále monitoruje trendy a trhy v oblasti real estate, vyhledává vhodné investiční příležitosti a poskytuje poradenskou činnost pro mateřskou společnost KKCG SE. Vize společnosti KKCG Real Estate Group je vytvářet trvalé hodnoty spojením genia loci s inovativní architekturou v duchu zásad udržitelného rozvoje.

Kromě top´rezidence v Šáreckém údolí a Pomezí realizuje KKCG Real Estate Group i obchodní a kancelářské centrum BOŘISLAVKA, které se nachází na ulici Evropská v Praze 6. Pro více informací k projektu Bořislavka navštivte prezentaci na www.borislavka.cz. KKCG Real Estate Group rovněž vlastní FM&S Czech a.s., která spravuje nemovitosti skupiny KKCG a 51% podíl ve společnosti IPM - Industrial Portfolio Management a.s. .

KKCG Group je mezinárodní investiční společností s celkovou účetní hodnotou přesahující 9 miliard EUR. Skupina KKCG rozvíjí své obchodní aktivity v 38 zemích světa a mezi klíčové oblasti jejího působení patří zábavní průmysl, energetika, IT technologie a nemovitosti. Vlastní podíly v mnoha mezinárodních společnostech, mezi něž patří například Allwyn, ARICOMA Group, MND Group, KKCG Real Estate, Springtide Ventures a další. KKCG investuje také do amerického fondu Jazz Venture Partners (se sídlem v Silicon Valley), který se zaměřuje například na investice do technologií pro zlepšení lidské výkonnosti skrze neurovědu. Skupina má vice než devět tisíc zaměstnanců. 

Děkujeme za Váš zájem a prosím, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.


Projekty

 
KKCG Real Estate Group

KKCG REAL ESTATE GROUP a.s.
člen skupiny KKCG
Sídlo: Evropská 866/71, Vokovice
160 00 Praha 6

Spisová značka: B 18164
vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 24291633, DIČ: CZ 24291633

Společnost je členem koncernu, jehož řídící osobou je KKCG AG, reg. č. CHE 326 367 231, se sídlem Kapellgasse 21, 6004 Luzern, Švýcarsko

KKCG RE je hrdým sponzorem mezinárodního festivalu klasické hudby   International Music Festival - Dvořákova Praha