cs  /  en
Otevřít / Zavřít

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Na základě vyplnění Vašich kontaktních údajů do kontaktního formuláře zpracovává:

1)   v případě výběru projektu „Pomezí“ společnost JTU Czech, s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 026 12 020;

2)   v případě výběru projektu „Bořislavka“ společnost BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 274 57 621;

Vaše osobní údaje v dále uvedeném rozsahu (všichni dále jako „Společnost“). Proto bychom Vám tímto rádi poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem.

Zpracovávanými osobními údaji se rozumí Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je vždy příslušná Společnost podle toho, který projekt jste v kontaktním formuláři vybrali. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@kkcgrealestate.cz.

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, zpracováváme proto, že jste vyplněním kontaktního formuláře vyjádřili Váš zájem, abychom Vás mohli kontaktovat a sdělit Vám bližší informace týkající se příslušného projektu připravovaného příslušnou Společností za účelem jednání o uzavření smlouvy, a to včetně informování o budoucím vývoji výstavby příslušného projektu a budoucím vývoji cen.

Právním základem takového zpracování je proto jednání o uzavření smlouvy. Pokud na základě jednání k uzavření smlouvy s Vámi nedojde, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nebudeme mít jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme.

3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje bude příslušná Společnost zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž příslušná Společnost je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní, obchodní nebo technickou podporu (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o provozovatele internetových stránek nebo osoby spolupracující s příslušnou Společností na jejích projektech, zejména společnost KKCG Real Estate Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 242 91 633, a dále s ní propojené osoby ze skupiny KKCG působícím na realitním trhu a fyzické osoby vykonávající pro tyto subjekty obchodní činnosti na základě uzavřené smlouvy.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V tomto případě půjde o dobu do vyčerpání nabídky nemovitostí v rámci příslušného projektu připravovaného příslušnou Společností, kdy už nebude možné plnit účel zpracování osobních údajů, tedy jednat o uzavření smlouvy.

5. Práva subjektu údajů

Jelikož zpracování probíhá na základě jiného právního důvodu než Vašeho souhlasu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti příslušné Společnosti jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

KKCG Real Estate Group je členem investiční skupiny KKCG. Byla založena v roce 2012 za účelem efektivního řízení real estate projektů skupiny. Hlavním předmětem její činnosti je rezidenční a komerční development a facility management. Společnost dále monitoruje trendy a trhy v oblasti real estate, vyhledává vhodné investiční příležitosti a poskytuje poradenskou činnost pro mateřskou společnost KKCG SE. Vize společnosti KKCG Real Estate Group je vytvářet trvalé hodnoty spojením genia loci s inovativní architekturou v duchu zásad udržitelného rozvoje.

Kromě top´rezidence v Šáreckém údolí a Pomezí realizuje KKCG Real Estate Group i obchodní a kancelářské centrum BOŘISLAVKA, které se nachází na ulici Evropská v Praze 6. Pro více informací k projektu Bořislavka navštivte prezentaci na www.borislavka.cz. KKCG Real Estate Group rovněž vlastní FM&S Czech a.s., která spravuje nemovitosti skupiny KKCG a 51% podíl ve společnosti IPM - Industrial Portfolio Management a.s. .

KKCG Group je mezinárodní investiční společností s celkovou účetní hodnotou přesahující 9 miliard EUR. Skupina KKCG rozvíjí své obchodní aktivity v 38 zemích světa a mezi klíčové oblasti jejího působení patří zábavní průmysl, energetika, IT technologie a nemovitosti. Vlastní podíly v mnoha mezinárodních společnostech, mezi něž patří například Allwyn, ARICOMA Group, MND Group, KKCG Real Estate, Springtide Ventures a další. KKCG investuje také do amerického fondu Jazz Venture Partners (se sídlem v Silicon Valley), který se zaměřuje například na investice do technologií pro zlepšení lidské výkonnosti skrze neurovědu. Skupina má vice než devět tisíc zaměstnanců. 

Děkujeme za Váš zájem a prosím, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.


Projekty

 
KKCG Real Estate Group

KKCG REAL ESTATE GROUP a.s.
člen skupiny KKCG
Sídlo: Evropská 866/71, Vokovice
160 00 Praha 6

Spisová značka: B 18164
vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 24291633, DIČ: CZ 24291633

Společnost je členem koncernu, jehož řídící osobou je KKCG AG, reg. č. CHE 326 367 231, se sídlem Kapellgasse 21, 6004 Luzern, Švýcarsko

KKCG RE je hrdým sponzorem mezinárodního festivalu klasické hudby   International Music Festival - Dvořákova Praha